شرکت کهکشان ترابر طوس

تاجران همواره در صدد اینند که تجرات خود را در محدوده های بزرگ و جهانی به انجام برسانند. شرکت کهکشان ترابر طوس واقع در مشهد مقدس (استان خراسان) با شبکه ی قدرتمند صادرات بار خارجی بصورت زمینی و دریایی و هوایی در تمام نقاط کشور ، آمادگی این را دارد تا به یاری صادر کنندگان شتافته و ایشان را چه بصورت حقیقی و چه بصورت حقوقی در امر ارسال بارهای تجاری به تمام نقاط جهان یاری رساند.

هدف ما سهولت تجارت شماست . ما شرایطی را در اختیار شما قرار میدهیم تا بتوانید با سهولت کامل بار تجاری خود را به هرکجای جهان صادر کنید. با اطمینان خاطر امور گمرکی و ارسال بار خود را چه بصورت هوایی و چه بصورت زمینی و دریایی به ما بسپارید. تیم ما شما را در تمام مراحل صادرات بار خارجی یاری میرساند.