امروزه یکی از دغدغه های صاحبان کالا در خصوص ارسال بار هوایی ، مطلع شدن از زمان رسیدن بارشان به مقصد می باشد. بر اساس قوانین بعضی از کشورهای از زمان رسیدن بار به مقصد بین 24 تا 48 هزینه انبارداری رایگان میباشد و بعد از آن مشمول هزینه های زیادی خواهد شد ، نحوه اطلاع رسانی به گیرنده در خصوص رسیدن بار از طریق تلفن و ایمیل میباشد لذا فرستندگان حتماً در زمان صدور بارنامه باید اطلاعات کامل را در اختیار شرکت هواپیمایی قرار دهد. بعضاً گیرنگان کالا اذعان دارند که هیچگونه اطلاع رسانی در خصوص رسیدن بار توسط شرکتهای هواپیمایی در مقصد به آنها نشده است که این امر گاهآً موجب توقف بار در انبار گمرک مقصد و افزایش هزینه های انبارداری شده است.

شماره بارنامه شرکت های هواپیمایی شامل 11 رقم میباشد که سه رقم اول آن را شماره اختصاصی هر هواپیمایی بوده (Prefix) و 8 رقم بعدی به عنوان سریال شماره بارنامه میباشد . جهت پیگیری بار هوایی باید وارد سایت شرکتهای هواپیمای مورد نظر شده  و در قسمت track shipment  یا tracking  رفته و شماره بارنامه خود را وارد نمایید.

بعضی از شرکتهای هواپیمایی مانند امارات و ماهان باید 11 رقم شماره بارنامه را باهم در قسمت مخصوص وارد کرد و بعضی از شرکت های هواپیمایی مانند قطری، لوفت هانزا، ایران ایر باید در ابتدا 3 رقم اول و سپس 8  رقم بعدی را در محل های مخصوص وارد کرد سپس بر روی گزینه search کلیک نمایید.

مجموعه کهکشان ترابر جهت تسهیل در این امور سایت شرکتهای هواپیمایی که توسط آنها از ایران بار هوایی ارسال میگردد را در این بخش جمع آوری کرده است که مشتریان میتوانند به راحتی با داشتن شماره بارنامه در سایت هواپیمایی مذکور رفته و وضعیت بار خود را پیگیری نماید.

جهت کسب هر گونه اطلاعات یا پیگیری  در خصوص زمان رسیدن بارهای خود میتوانید با کارشناسان ما در کهکشان ترابر تماس گرفته و از وضعیت بار خویش مطلع شوید.