شرکت کهکشان ترابر طوس با اخذ نمایندگی فروش بار شرکت های هواپیمایی خارجی و داخلی در فرودگاه مشهد و داشتن نمایندگی های متعدد در اقصی نقاط ایران و جهان آماده ارائه خدمات به  صاحبان کالا و صادرکنندگان محترم با پایین ترین نرخ رقابتی و سریعترین زمان حمل میباشد.

بار حجمی چیست؟ به چه باری، بار حجمی میگویند؟

در بسیاری از موارد مشتریان بدون اطلاع از قوانین بین المللی حمل و نقل هوایی در خصوص نحوه محاسبه هزینه حمل بارهای حجمی، هنگام تحویل بار خود به شرکت ها با مطلبی تحت عنوان حجمی بودن بار مواجه میشوند که این امر موجب افزایش هزینه های حمل و در نتیجه نارضایتی مشتریان را به همراه دارد، لذا بهتر است صاحبان کالا قبل از ارسال بار، اطلاعات خود را درخصوص نحوه محاسبه حجم بار کامل نمایند.

بر اساس تجربه بارهایی همچون مبلمان، کمد و بوفه، رختخواب از جمله بارهایی هستند که سبک بوده و حجم زیادی از فضای انبار هواپیما را اشغال میکند و به دلیل محدودیت وزن و حجم در انبار هواپیما، بر اساس قوانین بین المللی حمل و نقل هوایی ( IATA ) اینگونه بارهای حجمی محاسبه میشوند.

در بارنامه شرکتهای هواپیمایی دوتا وزن درج میشود، ابتدا وزن جرمی بار که همان وزن روی باسکول بار است و دیگری وزن قابل محاسبه که این وزن ملاک محاسبه هزینه حمل میباشد که در مورد بارهای حجمی همیشه این وزن بیشتر از وزن جرمی میباشد.

نحوه محاسبه وزن حجمی : 6000/ ( بیشترین طول   * بیشترین عرض * بیشترین ارتفاع )

ابعاد بر حسب سانتی متر می باشد.