مجموعه کهکشان ترابر با در اختیار داشتن ناوگان لجستیک سبک و سنگین آمادگی کامل دارد کلیه محمولات خارجی را به صورت رایگان از درب آدرس مشتریان جمع آوری و به محل بسته بندی ( فرودگاه یا انبار شرکت ) انتقال نماید.

ضمنا این شرکت آمادی دارد کلیه خدمات جمع آوری و توزیع بارهای داخلی را در سطح مشهد در سریعترین زمان ممکن ارائه نماید.