در حال حاضر دغدغه بسیاری از صادر کنندگان محصولات صادراتی و همچنین ارسال کنندگان لوازم منزل در اختیار داشتن محلی برای نگهداری کالا تا زمان تکمیل شده کل محموله می باشد، مجموعه کهکشان ترابر با در اختیار داشتن فضایی مناسب و اختصاصی جهت نگهداری و بسته بندی کالا ، این شرایط را فراهم آورده است که محمولات اینگونه مشتریان را به راحتی تا زمان تکمیل شدن کالا در انبار نگهداری کرده و پس از تکمیل شدن بار تمامآً را بسته بندی و آماده ارسال نماید.